Bjørnøgårds historie

 

Bjørnøgård er en gammel gård, hvor vi er tredje + fjerde generation. 

 

Gården kan spores tilbage til 1600 tallet, men da der er fundet adskillige stenalderredskaber på øen, formoder vi der altid har været bebyggelse her.

 

Gården ligger som en naturlig del af den nuværende landsby, hvor der tidligere var 7 gårde. Nu er der 5 gårde, samt 5 andre boliger der alle er helårsbeboede, samt 3 fritidshuse.

 

Bjørnøgård var tidligere sammenkoblet med nabogården, i et ottetals lignende byggeri.

 

Gården er opført i bindingsværk med stråtag og har indvendigt været gennem mange ombygninger.

 

Bjørnøgård er nedlagt som aktivt landbrug. Der er stadig 2,5 hektar jord, hvor jeg bla. har indrettet en lejrplads med bålhytte og er ved at få bygget 2 shelters.

på pladsen står også mine 3 små skurvogne som kan lejes -se under skurvogne.

 

Bjørnøgård

 

 

Bjørnøgård

 

© BJØRNØGÅRD